Kwaliteitskaarten

Op de Willem-Alexanderschool willen we kwalitatief goed onderwijs bieden aan onze kinderen. Daarvoor is het nodig dat we de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Dit is een continu proces waarvoor we steeds, als team, met elkaar in gesprek gaan over de dagelijkse onderwijspraktijk.

Wij werken we met kwaliteitskaarten waarop praktische werkafspraken op verschillende beleidsterreinen staan beschreven. De kaarten worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld tijdens teamvergaderingen. Ze vormen bovendien een instrument voor interne en externe verantwoording.

Kwaliteitskaarten beschrijven onze ‘praktijk’ op allerlei gebieden: onderwijs en ondersteuning, maar ook organisatie en ‘de dagelijkse gang van zaken’.

Om ouders de mogelijkheid te geven dit na te lezen, vindt u op deze pagina relevante kwaliteitskaarten.