Portretrecht

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. De kinderen kunnen op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Wij plaatsen deze foto's en video's op ons beveiligde digitale communicatieplatform Social Schools.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van de leerlingen. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Na de aanmelding vragen wij de ouders/verzorgers digitaal om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal binnen en buiten Social Schools. Ouders hebben de mogelijkheid om hun toestemming te allen tijde eenvoudig in te trekken of alsnog te verlenen. Jaarlijks zijn wij verplicht om ouders eraan te herinneren dat zij deze toestemming mogen wijzigen. Het gaat om toestemming voor de volgende twee zaken;

Beeldmateriaal binnen Social Schools
Beeldmateriaal (foto's en video's) mag door de Willem-Alexanderschool gebruikt worden binnen het besloten ouderportaal van Social Schools.

Beeldmateriaal buiten Social Schools
Beeldmateriaal (foto's en video's) mag door de Willem-Alexanderschool gebruikt worden buiten het besloten ouderportaal van Social Schools (o.a. website, schoolgids en pr-doeleinden zoals krantenberichten).