Portretrecht

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. De kinderen kunnen op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. De plaats waar foto’s te vinden zijn op Internet zit achter een inlog. Toch vinden we het belangrijk om toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van de leerlingen. 
Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Bij de aanmelding vragen wij de ouders/verzorgers een formulier te ondertekenen, waarin wel of geen toestemming wordt verleend om door de school gemaakt beeldmateriaal te gebruiken. Dit portretrecht wordt afgegeven tot het moment dat de leerling de school verlaat.