Gedragsregels

Om goed samen te kunnen werken, zijn regels nodig. Wij houden ons op school aan verschillende gedragsregels die zijn opgesteld. 

De Kanjertraining

Wij volgen de vijf basisprincipes vanuit de Kanjertraining. Deze regels gelden voor alle betrokkenen: schoolteam, kinderen en ouders en vormen ons uitgangspunt in de omgang met elkaar. Zie voor verdere informatie onder het kopje 'Onderwijs' > Kanjerschool.

WASvoorschriften

Naast deze basisprincipes houden wij ons aan de schoolregels die wij samen hebben opgesteld. Alle schoolregels hebben wij verzameld in de WASvoorschriften. Deze kunt u hieronder vinden.

Gedragsprotocol

Ondanks regels en afspraken kan het gebeuren dat ongewenst/ongepast gedrag blijft voorkomen. Bij het aanhouden van dit gedrag horen pedagogische consequenties. Deze zijn opgebouwd in 5 fasen, afhankelijk hoelang het ongewenste gedrag door blijft gaan en of er geen verbetering zichtbaar is. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van elke uitgevoerde/nog uit te voeren consequentie. De fasen zijn opgenomen in de WASvoorschriften.

Wanneer het ongewenste/ongepaste gedrag niet stopt, wordt overgegaan tot schorsing en verwijdering. Dit gebeurt ook direct wanneer de veiligheid van andere kinderen/medewerkers in het gedrang komt. In zo'n geval worden de eerdere fasen niet doorlopen. Onderwijsgroep Amstelland hanteert vaste afspraken m.b.t. schorsing en verwijdering. Deze kunt u hier nalezen.