Gedragsregels

Om goed samen te kunnen werken, zijn regels nodig. Op de WAS gelden de WASvoorschriften en werken wij samen volgens de basisprincipes van de Kanjerschool. 

De Kanjertraining

Wij volgen de vijf basisprincipes vanuit de Kanjertraining.

*We vertrouwen elkaar
*We helpen elkaar
*Niemand speelt de baas; we werken samen

*Niemand lacht uit; we hebben plezier
*Niemand blijft zielig; we doen mee

Deze regels gelden voor alle betrokkenen: schoolteam, kinderen en ouders en vormen ons uitgangspunt in de omgang met elkaar. Zie voor verdere informatie onder het kopje 'Onderwijs' > Kanjerschool.

WASvoorschriften & Anti-pestprotocol

Naast deze basisprincipes houden wij ons aan de schoolregels die wij samen hebben opgesteld. Alle schoolregels en het anti-pestprotocol hebben wij verzameld in de WASvoorschriften. Deze kunt u hieronder vinden:

 

 

Ondanks regels en afspraken kan het gebeuren dat ongewenst/ongepast gedrag blijft voorkomen. Bij het aanhouden van dit gedrag horen pedagogische consequenties. Deze zijn opgebouwd in 5 fasen, afhankelijk van hoe lang het ongewenste gedrag door blijft gaan en of er geen verbetering zichtbaar is. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van elke uitgevoerde/nog uit te voeren consequentie. De fasen zijn opgenomen in de WASvoorschriften.

Wanneer het ongewenste/ongepaste gedrag niet stopt, wordt overgegaan tot schorsing en verwijdering. Dit gebeurt ook direct wanneer de veiligheid van andere kinderen/medewerkers in het gedrang komt. In zo'n geval worden de eerdere fasen niet doorlopen. Onderwijsgroep Amstelland hanteert vaste afspraken m.b.t. schorsing en verwijdering. Deze kunt u hier nalezen.