Feedback & Klachten

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Goede feedback helpt ons te verbeteren. Wij nemen uw feedback dan ook serieus.

Wij proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Echter waar mensen werken, gaan soms dingen mis. U bent altijd welkom om situaties met ons te bespreken. Bent u ontevreden over een aspect in de school? Wij vertrouwen erop dat u dit eerst met de betrokkenen bespreekt. Dit zal veelal gaan om de leerkracht van uw kind. Wanneer het nog iets voor u toevoegt, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directie: Angelique Levy of Sabine Wirz. U kunt hiervoor een afspraak maken d.m.v. het sturen van een e-mail: directie.willemalexander@ogamstelland.nl of administratie.willemalexander@ogamstelland.nl

Mocht bovenstaande niet bevredigend/afdoende blijken te zijn, dan is de klachtenregeling van toepassing. U kunt met uw klacht terecht bij een van de contactpersonen ongewenst gedrag in de school:

Nina Wendels (di t/m vrij) tel: 020 647 2451 @: n.wendels@ogamstelland.nl

Monique Fraeyhoven (ma, woe, vrij) tel: 020 647 2451 @: m.fraeyhoven@ogamstelland.nl

Ook kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon: mevrouw P. (Pepita) David, tel: 06 34 34 82 88 of p.david@planet.nl

Deze vertrouwenspersoon is door het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland benoemd om deze taak uit te voeren en de belangen van de klager te behartigen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle gegeven informatie omgaan, er is een beroepsgeheim. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het indienen van uw klacht bij de Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T: 070 386 16 97
E: info@gcbo.nl  
W : www.gcbo.nl

De volledige klachtenregeling kunt u hier vinden.