Rijke leeromgeving in groep 1/2


Om goed tot ontwikkeling te komen heeft het kind een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo'n omgeving wordt het leerproces van kinderen optimaal bevorderd. Vanuit een prettige sfeer en een ruimte die vertrouwd en leefbaar voelt, bieden we de kinderen volop mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken, kennis op te bouwen en alle zintuigen weloverwogen en tegelijkertijd spannend te prikkelen.

Op de Willem-Alexanderschool werken we in de groepen 1/2 vanuit zo'n omgeving. Wij noemen dit de rijke leeromgeving. 

Leerkrachten richten in en rond de klas verschillende hoeken in en maken deze samen met de kinderen betekenisvol binnen een gekozen thema. Wij werken vanuit een thematisch aanbod omdat dit aansluit bij de belevingswereld van kinderen. De activiteiten die tijdens zo'n themaperiode worden aangeboden, hebben een bijpassende inhoud. De kinderen spelen, praten en schrijven over de thema's, bijvoorbeeld: de camping, het ziekenhuis, de boerderij of de herberg. Deze inhoudelijke betekenis verbindt de verschillende activiteiten en hoeken met elkaar. Er worden onder andere rollenspelen gedaan en prentenboeken gelezen met bijpassende schrijfopdrachten. De thema's zijn tevens het uitgangspunt voor de verwerking middels verschillende materialen.

In iedere kleuterklas zijn een aantal standaard hoeken te vinden zoals een huishoek, bouwhoek, themahoek, schrijfatelier, constructiehoek, rekenhoek, boekenhoek, winkel, natte hoek en verteltafel. Een verteltafel is een plek waar kinderen een verhaal kunnen naspelen. Hierbij gebruiken ze materialen die in het verhaal voorkomen. Hierdoor groeit het taalbegrip en wordt de woordenschat vergroot. Het schrijfatelier biedt opdrachten met een goede balans tussen motorische oefeningen enerzijds en voorbereidende schrijfactiviteiten anderzijds. De verschillende basisvormen (cirkel, vierkant en golvende, hoekige lijn) zijn hierbij uitgangspunt. Ook op andere plekken zoals de gymzaal en het schoolplein worden deze basisvormen ingeoefend. 

De leeromgeving verandert voortdurend door de kinderen die hierin spelen en werken. Vanuit onderstaande vijf criteria bekijken we de hoeken steeds opnieuw:

    1.    Is de hoek/ruimte uitdagend?
    2.    Lokt de hoek/ruimte betrokkenheid en activiteit uit?
    3.    Zet de hoek/ruimte aan tot spelen, ontdekken en onderzoeken?
    4.    Is de hoek/ruimte aangepast aan de belevingswereld van kinderen?
    5.    Verandert het aanbod regelmatig?

Door deze manier van kijken, creëren wij steeds een leeromgeving die rijk is.