Ziek- of afmelden

Is uw kind ziek of wilt u uw kind om een andere reden absent melden? Dit kunt u als ouder doen via Social Schools. Mocht dit om bepaalde redenen niet lukken, dan kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen. Denkt u er in dat geval aan te bellen naar het gebouw waar uw kind les krijgt. Hoofdgebouw 020 643 7980 of Dependance Orion 1B 020 647 2451.

Absentiemelding via de website Social Schools

Om uw kind absent te melden, logt u eerst in op de website. Vervolgens gaat u naar:

 • Mijn kinderen - overzicht van de gegevens van het kind waarin ook alle absenties voor hem/haar zijn opgenomen
 • Absenties - overzicht van alle absenties voor uw kind(eren) waarbij gefilterd wordt op 'actueel' en 'alle'

Absentiemelding via de mobiele app van Social Schools

Via de mobiele app kunt u absenties bereiken via 'Kinderen' in het menu:

 • Snel naar > Absentie melden
 • Mijn kinderen > Absenties > Absentie melden

Gegevens invullen

Bij het melden van een absentie bent u verplicht een aantal zaken in te vullen:

 • naam van het kind
 • de reden van afwezigheid (ziekte, te laat, doktersbezoek, tandarts etc.)
 • start absentie > datum/tijd
 • einde absentie > datum/tijd (afhankelijk van de reden bent u verplicht ook een eindtijd in te geven, bij ziekte is dat soms moeilijk in te schatten en mag de eindtijd worden opengelaten)
 • of het een hele dag betreft (vooral bij afwezigheid wegens ziekte)

Wijzigen of verwijderen van mijn absentiemelding; mijn kind beter melden

Het wijzigen van absentiemeldingen is mogelijk, bijvoorbeeld als doktersbezoek is veranderd, het kind langer ziek dan verwacht is, u een fout maakt bij de invoer etc. Er geldt echter wel een aantal spelregels:

 • verwijderen van een melding kan alleen als de absentie nog niet gestart is > neem contact op met de administratie van school als deze toch moet komen te vervallen
 • aanpassen van de reden van absentie kan alleen als de absentie nog niet gestart is
 • wijzigen van de begintijd kan alleen als de absentie nog niet gestart is
 • wijzigen van de eindtijd kan alleen als de absentie nog niet is afgelopen

Voor het beter melden van een kind is het  mogelijk om de eindtijd of aan te passen (hij of zij is bijvoorbeeld toch eerder beter dan eerder ingeschat) of om de opengelaten eindtijd (op het moment van melden was geen goede inschatting te maken) in te vullen.

Meldingen en notificaties

Na het versturen van de absentie wordt er een aantal meldingen gedaan:

 • naar alle aan het kind gekoppelde ouders (dus als moeder de ziekmelding doet, krijgt vader hier ook bericht van)
 • naar de leerkracht van de groep van het kind (mits die deze meldingen heeft ingeschakeld)
 • de administratie op school die overzicht heeft van alle meldingen

LET OP!
Het melden van absenties is niet bedoeld om verlof of vakantie te melden of aan te vragen. Kijk hiervoor bij het kopje 'Verlof en verzuim'.