Vrijwillige ouderbijdrage

De activiteitencommissie vraagt jaarlijks van ouders een vrijwillige bijdrage. Dit geld wordt gebruikt om excursies, uitstapjes, feesten, vieringen en andere activiteiten te bekostigen. De ouderbijdrage komt altijd geheel ten goede van de kinderen. 

De hoogte van de ouderbijdrage is dit schooljaar €55,- per kind.