Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Het passend onderwijs aan alle leerlingen en onze onderwijsvisie vormen de basis voor het onderwijsaanbod dat wij bieden aan kinderen die cognitief meer dan gemiddeld aankunnen. Voor deze leerlingen is het belangrijk dagelijks bezig te zijn het beste uit zichzelf te halen en talenten te benutten. Sociaal emotioneel ontplooien deze kinderen zich daarnaast het beste door aansluiting te vinden bij kinderen die zich in hetzelfde tempo ontwikkelen.  

Bij het dagelijks werk in de klas wordt deze leerlingen uitdagend werk aangeboden vanuit de methodes (pluswerkboeken bijvoorbeeld) en maken wij gebruik van aanvullend verrijkend materiaal. Er is voldoende materiaal voorradig om cognitief sterke kinderen extra werk op maat te bieden. Hierbij wordt veel samengewerkt. 

Onze leerkrachten zijn erop gericht zo vroeg mogelijk (hoog) begaafde kinderen te signaleren en hen een passend onderwijsaanbod te geven. Daarnaast hebben wij een hoogbegaafdenspecialist die naast een coördinerende taak, ook een coachende rol vervult richting het schoolteam.  

WAS-klas 

Aanvullend bieden wij een ochtend in de week de WAS-klas. Kinderen uit groep 3 t/m 8 die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het aanbod in de klas komen hiervoor in aanmerking. Zij behalen goede scores op de basisvakken en zijn gemotiveerd om te leren. In verschillende groepen (ingedeeld op leeftijd) wordt gewerkt aan andersoortige opdrachten, die eventueel ook in de klas verder uitgewerkt kunnen worden.  We maken hierbij o.a. gebruik van opdrachten uit De Pittige Plustorens. Ook valt te denken aan een project over een zelfgekozen onderwerp, techniek of filosofie.

Breinsteins 

Voor (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen in de groepen 5 t/m 8 is er de bovenschoolse faciliteit ‘de Breinsteins’.  Deze voorziening is een samenwerking tussen drie basisscholen (Het Palet, De Cirkel en de Willem-Alexanderschool) en is momenteel gevestigd op De Cirkel. Kinderen kunnen hier een ochtend per week terecht. In verband met het beperkte aantal plaatsen, vindt hiervoor op de scholen een selectie plaats.