Activiteitencommissie

Iedere klas heeft één of meerdere klassenouders. Deze enthousiaste klassenouders vormen samen de Activiteitencommissie (AC). Zij organiseert in samenwerking met school leuke activiteiten voor de kinderen. Ook de Sinterklaascadeaus en Kerstattenties worden door de AC verzorgd. Deze uitgaven worden bekostigd vanuit de (vrijwillige) ouderbijdrage die jaarlijks wordt ontvangen. 

De activiteiten die de AC, in samenwerking met school, jaarlijks organiseert zijn: 

  1. Kerst
  2. Sinterklaas
  3. Koningsspelen
  4. Pasen
  5. Duindag
  6. Kleuterfeest
  7. Sportdag
  8. Spoken (de spooktocht tijdens het kamp van groep 8)

Sinds juli 2017 is de Activiteitencommissie ondergebracht in een stichting, de Stichting Activiteitencommissie Willem-Alexanderschool te Amstelveen. De statuten, inschrijving bij de KVK en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij de secretaris. 

De AC is altijd op zoek naar nieuwe leden! Vindt u het leuk om activiteiten voor de kinderen te organiseren? Bij interesse kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de adjunct-directeur via e.geerling@ogamstelland.nl.

Ook is het mogelijk om mee te denken of mee te helpen bij een enkele activiteit. Voor goede ideeën staan wij altijd open!