Activiteitencommissie

Een aantal enthousiaste ouders vormt samen de Activiteitencommissie (AC). Zij organiseert in samenwerking met school leuke activiteiten voor de kinderen. Daarnaast springt de AC bij waar nodig en neemt zo nu en dan het initiatief om bijvoorbeeld een ijsje te verzorgen op zeer warme dagen of sponsoren iets voor in de klas. Ook de Sinterklaascadeaus en Kerstattenties worden door de AC verzorgd. Deze uitgaven worden bekostigd vanuit de (vrijwillige) ouderbijdrage die jaarlijks wordt ontvangen. 

De activiteiten die de AC, in samenwerking met school, jaarlijks organiseert zijn: 

 1. Kerst
 2. Sinterklaas
 3. Duindag
 4. Kleuterfeest
 5. Sportdag
 6. Vossenjacht in Muiden (de themagerichte activiteit voor groep 5)
 7. Spoken (de spooktocht tijdens het kamp van groep 8)
 8. Musical groep 8

Sinds juli 2017 is de Activiteitencommissie ondergebracht in een stichting, de Stichting Activiteitencommissie Willem-Alexanderschool te Amstelveen. De statuten, inschrijving bij de KVK en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij de secretaris. 

De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitters

 • Angela Brand
 • Marieke Westerwal 

Secretaris

 • Heidi la Porte

Penningmeester

 • Simone Bauwens

Leden 

 • Tijn Hammer
 • Paulien Klene
 • Mirella Noppers
 • Katja Stevens

De AC is altijd op zoek naar nieuwe leden! Vindt u het leuk om activiteiten voor de kinderen te organiseren? Kom dan bij ons! U kunt bij interesse contact opnemen met de voorzitter via ac.willemalexanderschool@gmail.com

Ook is het mogelijk om mee te denken of mee te helpen bij een enkele activiteit. Voor goede ideeën staan wij altijd open!