Passend Onderwijs 

Alle scholen, dus ook de Willem- Alexanderschool, vallen binnen het wettelijk kader ‘Passend Onderwijs’. Hier kunt u lezen wat dit wettelijk kader inhoudt.

 Bron: Rijksoverheid

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijs-ondersteuningsbehoefte;
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
  • de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

Passende plek voor leerlingen door zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht: Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Deze plicht helpt mee het doel voor het passend onderwijs te bereiken.

Scholen bieden basisondersteuning: Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen in een regio bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met dyslexie.

Scholen bieden extra begeleiding: Naast de basisondersteuning bieden scholen extra begeleiding aan leerlingen. Bijvoorbeeld aan leerlingen met een gedragsstoornis. Een persoonlijk ontwikkelingsperspectief draagt bij aan de kwaliteit van deze begeleiding.

Hoe gaat dat bij ons?

Hoe wij omgaan met Passend Onderwijs, is beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit kunt u hier teruglezen.

 

Steunpunt Amstel & Meer 

Ouders en jongeren met vragen over passend onderwijs kunnen terecht bij Steunpunt Amstel & Meer.  Dit ouder- en jeugdsteunpunt heeft drie belangrijke taken op het gebied van passend onderwijs: informeren, steunen en signaleren. Ouders en jongeren vinden op de website het antwoord op vragen over passend onderwijs en kunnen contact opnemen met medewerkers voor advies. Ook heeft het steunpunt een signaleringsfunctie om de ondersteuning in de regio te blijven verbeteren.

Steunpunt Amstel & Meer is er voor ouders en kinderen uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het is een initiatief van de samenwerkingsverbanden Amstelronde, Passend Onderwijs Haarlemmermeer en SWVAM.