Activiteitenplan

In het activiteitenplan maken wij de activiteiten bekend waar wij het huidige schooljaar op inzetten. Dit activiteitenplan maakt onderdeel uit van het vierjarige schoolplan. De huidige schoolplanperiode is van 2019-2023. 

Hieronder vindt u een samenvatting van aspecten die in schooljaar 2021-2022 onze aandacht vragen:

 • Bestendigen nieuwe werkwijze in de groepen 4, 5 en 6. Implementeren van de nieuwe werkwijze in de groepen 3 en 7
 • Doorontwikkelen van de rijke leeromgeving bij de kleuters
 • Aandacht voor leesplezier en leesmotivatie in het kader van het zijn van een DBOS-school per augustus 2020
 • Implementeren nieuwe methode thematisch werken; Faqta
 • Completeren bilbiotheek en installeren makkelijk lezen plein in beide gebouwen
 • Aanstellen van de leerlingenraad
 • Organiseren van teambijeenkomsten in het kader van teambuilding en teamcommunicatie
 • Ombuigen van een aantal ontwikkelgroepen naar werkgroepen met een opdracht
 • Naast het organiseren van de "reguliere" uitjes, het organiseren van twee cultuurdagen i.v.m. niet doorgaan van het lustrum afgelopen jaren
 • Onderzoeken en afwegen of een aanpassing van het schoolrooster meerwaarde heeft (continurooster of vijf-gelijke-dagenmodel)
 • Implementeren NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs gelden)

Voor alle jaarlijks terugkerende activiteiten, verwijzen wij de ouders naar de jaarkalender op Social Schools.