Activiteitenplan

In het activiteitenplan maken wij de activiteiten bekend waar wij het huidige schooljaar op inzetten. Dit activiteitenplan maakt onderdeel uit van het vierjarige schoolplan. De huidige schoolplanperiode is van 2019-2023. 

Hieronder vindt u een samenvatting van aspecten die in schooljaar 2022-2023 onze aandacht vragen:

 • Bestendigen vernieuwingsonderwijs in de groepen 3 t/m 7 en implementeren van het vernieuwingsonderwijs in groep 8
 • Doorontwikkelen van de rijke leeromgeving bij de kleuters
 • Verdere implementatie van LOGO 3000, een methode die de woordenschat van (NT2) leerlingen vergroot.
 • Implementeren van een digitaal uitleensysteem voor beide bibliotheken
 • Organiseren van teambijeenkomsten in het kader van teambuilding en teamcommunicatie
 • Eigenaarschap van leerlingen vergroten
 • Invoeren van LVS en Eindtoets van IEP
 • Oriëntatie en aanschaf nieuwe rekenmethode
 • Instellen activiteitencommissie met behulp van klassenouders
 • Onderzoeken en afwegen of een aanpassing van het schoolrooster meerwaarde heeft (continurooster of vijf-gelijke-dagenmodel)
 • Uitvoeren plan van aanpak n.a.v. Nationaal Programma Onderwijs

Voor alle jaarlijks terugkerende activiteiten, verwijzen wij de ouders naar de jaarkalender op Social Schools.