Activiteitenplan

In het activiteitenplan maken wij de activiteiten bekend waar wij het huidige schooljaar op inzetten. Dit activiteitenplan maakt onderdeel uit van het vierjarige schoolplan. De huidige schoolplanperiode is van 2019-2023. 

Hieronder vindt u een samenvatting van aspecten die in schooljaar 2020-2021 onze aandacht vragen:

  • Bestendigen nieuwe werkwijze in de groepen 4 en 5. Implementeren van de nieuwe werkwijze in de groepen 3 en 6
  • Doorontwikkelen van de rijke leeromgeving bij de kleuters
  • Organiseren en uitveoren van de lustrum activiteiten
  • Beoordelen van een nieuwe NT2-methode, hangend aan een projectplan
  • Aandacht voor leesplezier en leesmotivatie in het kader van het zijn van een DBOS-school per augustus 2020
  • Thematisch werken beoordelen; Aanpassen huidige methode of aanschaf nieuwe methode
  • Start aanstellen rekencoördinator en NT2-coördinator
  • Aanstellen van de leerlingenraad
  • Organiseren van teambijeenkomsten in het kader van teambuilding en teamcommunicatie
  • Ombuigen van een aantal ontwikkelgroepen naar werkgroepen met een opdracht

Voor alle jaarlijks terugkerende activiteiten, verwijzen wij de ouders naar de jaarkalender op Social Schools.