Aannamebeleid

  • De kinderen uit de eigen wijk/het eigen schoolkeuzegebied hebben voorrang. Voor de Willem-Alexanderschool zijn dit: Middenhoven, Waardhuizen en gebied Waardhuizen-Oost. Deze laatste wijk is een zogenoemd 'grijs gebied' omdat er ook voor andere scholen gekozen kan worden dan alleen die uit Waardhuizen zelf. 
  • Kinderen van buiten de benoemde wijken kunnen een plaats krijgen wanneer er nog plek over is.

Een overzicht van de verschillende schoolkeuzegebieden is hier terug te vinden.

Op 1 augustus 2013 heeft de gemeente Amstelveen, samen met de onderwijsstichtingen Amstelland en Amstelwijs een aannamebeleid opgesteld om te bevorderen dat kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen wijk geplaatst kunnen worden. Het volledige aannamebeleid is hier terug te lezen. 

Aanmelden

Wanneer uw kind uit de wijk Middenhoven, Waardhuizen of Waardhuizen Oost komt en wij hebben een plekje voor uw kind, maken wij graag nader kennis met u. U heeft dan met een kleine groep ouders een kennismakingsgesprek met de directeur waarna u een rondleiding krijgt door de school. U kunt een kennismakingsgesprek aanvragen door een e-mail te sturen naar administratie.willemalexander@ogamstelland.nl