Ziek- of afmelden

Is uw kind ziek of heeft u een andere reden om uw kind af te melden? Dit kunt u doen d.m.v. Social Schools of door telefonisch contact op te nemen met school. Wij verzoeken u dit voor 8:15 aan school te melden. Voor verdere informatie klikt u hier

Verlof aanvragen

Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij het noodzakelijk is om buiten de reguliere schoolvakanties of vrije dagen verlof aan te vragen. Een dergelijk verzoek moet worden goedgekeurd door de directie. Wij houden ons hierbij aan de voorwaarden voor het toekennen van verlof. Deze zijn ook terug te vinden als richtlijnen op het aanvraagformulier of te lezen in onderstaande bijlage: 

 

Vakanties

Wij houden ons aan de vastgestelde schoolvakanties. In heel bijzondere situaties mag de directeur verlof toekennen om daarbuiten op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep in geen van de vijf schoolvakanties vrij kunnen nemen. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt. De directeur mag geen toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie.

Vier- en vijfjarigen

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school, maar is het nog niet leerplichtig. Wel willen wij graag op de hoogte worden gebracht wanneer u van plan bent uw kind niet naar school te laten gaan. U kunt hiervoor een aanvraagformulier verlof voor vierjarigen halen bij de administratie in het hoofdgebouw. 

Wanneer uw kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Wanneer uw kind nog moet wennen aan het onderwijsproces, is het mogelijk dat u in overleg met de directie, uw kind enige uren per week thuis houdt. Dit mag tot een maximum van vijf uur per week. Vanaf 6 jaar is uw kind volledig leerplichtig.

Familieverplichingen & levensovertuiging

Uw kind krijgt de dagen vrij waarop het vanwege uw geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk. 

Aanvraagformulier verlof

U kunt het aanvraagformulier verlof halen bij de administratie op het hoofdgebouw of in het kantoortje boven op de dependance Orion 1B. Houdt u er rekening mee dat aanvragen 8 weken van tevoren ingediend moeten zijn. 

Melding bij de leerplicht 

Ongeoorloofd verzuim wordt door ons gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Een overtreding van de leerplichtwet kan worden bestraft, doorgaans door middel van een hoge geldboete. Dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die het kind ongeoorloofd thuis laten als voor de directie die hiervan geen melding maakt.