Voertaal

Op de Willem-Alexanderschool is Nederlands de voertaal. Al realiseren wij ons dat een aanzienlijk deel van onze populatie anderstalig is. Gesprekken worden voornamelijk in het Nederlands gevoerd. Dit komt voort uit de ervaring dat leerkrachten meer op detail- en inhoudsniveau een gesprek kunnen voeren wanneer dit in de eigen taal is. Ouders/verzorgers zijn altijd vrij om een tolk of iemand uit de naaste omgeving mee te nemen om te vertalen. Wij verzoeken u om dit, voorafgaand aan het gesprek, aan te geven bij de leerkracht.  

De leerkrachten spreken alle kinderen in het Nederlands aan. Ook worden kinderen er in de klassen op gewezen onderling Nederlands te spreken. Op deze manier bevorderen wij dat kinderen met iedereen in gesprek kunnen bij ons op school. In de gewenningsfase mogen de kinderen onderling af en toe met een medeleerling in hun moedertaal praten. In dit stadium leert een kind wennen aan de Nederlandse school en aan de klanken van onze taal. Een kind moet de kans krijgen om zich veilig en beschermd te voelen, zodat het kan openstaan voor alles wat op hem of haar afkomt. Kinderen krijgen een taalmaatje toegewezen waardoor ze emoties e.d. beter kunnen verwoorden.