Voertaal

Op de Willem-Alexanderschool is Nederlands de voertaal. Wij realiseren ons dat een aanzienlijk deel van onze populatie anderstalig is. Om deze ouders tegemoet te komen, brengen wij onze nieuwsbrief ook in het Engels uit. 

Alle gesprekken worden in het Nederlands gevoerd. Dit is voortkomend uit de ervaring dat leerkrachten meer op detail- en inhoudsniveau een gesprek kunnen voeren wanneer dit in de eigen taal is. U bent altijd vrij om een tolk of iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen om te vertalen. Wij verzoeken u dit, voorafgaand aan het gesprek, aan te geven bij de leerkracht.  

De leerkrachten spreken alle kinderen in het Nederlands aan. Ook worden kinderen er in de klassen op gewezen onderling Nederlands te spreken. Op deze manier bevorderen wij dat kinderen met iedereen in gesprek kunnen bij ons op school.