De Kanjertraining

Wij werken met de methode van de Kanjertraining. De school heeft gekozen voor de Kanjertraining omdat deze uitgaat van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Dat houdt in dat we een veilige, prettige plek willen zijn voor alle betrokkenen. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. 

Ons uitgangspunt is dat de Willem-Alexanderschool een school is waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan, waar we onszelf kunnen zijn en ons veilig voelen. 

Doel van de Kanjertraining

Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en durft het kind zijn/haar plaats in het leven in te nemen. Onderzoek laat zien dat als gevolg hiervan kinderen minder last hebben van sociale stress en zich, op de lange termijn, beter kunnen concentreren op hun (school)werk.

De Kanjertraining geeft handvatten voor (lastige) sociale situaties. De training leert kinderen hoe ze zelf problemen kunnen oplossen en daardoor komt er tijd en energie vrij, die nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Die informatie krijgen ze niet alleen van de leerkrachten, maar ook van klasgenoten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt, als symbool voor gedrag, gebruik gemaakt van vier gedragstypes en petten:

Het konijn (de stille of bange) - hij doet als de gele pet.

Dit bange gedragstype denkt: “Ik ben niks, ik ben stom. Anderen zijn veel beter dan ik, zij zijn belangrijker en hebben het makkelijker”. Als je leest hoe dit bange gedragstype denkt, dan lees je dat het zichzelf niet aardig vindt. Hij voelt zich niet begrepen. Dit bange gedragstype kan gepest worden, omdat hij niet voor zichzelf opkomt.

Samenvattend: te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Dit kind heeft vaak een negatief zelfbeeld en kijkt op tegen anderen.

De pestvogel (de vlerk) - hij doet als de zwarte pet

Dit gedragstype wil de baas zijn. Hij doet dat door te intimideren, te manipuleren, angst aan te jagen, te bedreigen en conflicten op te zoeken. Dit gedragstype wil alles zelf bepalen, maar is vervolgens nergens verantwoordelijk voor. Het zijn grensoverschrijders. Als je hem aanspreekt op zijn gedrag, kruipt hij in een slachtofferrol: “U moet mij altijd hebben” en “Ja hoor, ik heb het weer gedaan!” In zijn pure vorm komt de zwarte pet gelukkig zelden voor.

Samenvattend: uitdager, bazig, brutaal, pester, te stoer. Dit kind vindt zichzelf vaak heel goed, maar denkt niet goed over een ander.

De aap (de uitslover) – hij doet als de rode pet

De aap of de uitslover is het gedragstype dat denkt: “Ik ben niks, maar jij bent ook niks. Ik ben niet nieuwsgierig, uitlachen is leuk”. Hij vertrouwt niemand en is zelf ook niet te vertrouwen. Dit type wil graag leuk gevonden worden. Maar eigenlijk is het een vervelende klier. Hij voelt zich minder, maar door stoer te doen probeert hij dat te verstoppen. De meeste kinderen vinden grappenmakers vervelend. Dit gedragstype begrijpt dat niet, want iedereen schiet toch in de lach als er iets geks gebeurt.

Samenvattend: grappenmaker, uitslover, meeloper, aansteller. Dit kind heeft vaak geen positief beeld over zichzelf (negatief zelfbeeld) en vaak niet over een ander. 

De tijger (de kanjer) - hij doet als de witte pet

De witte pet wordt in de kanjertraining gezien als de positieve kant van de zwarte, gele en rode pet. Groepsgenoten voelen zich veilig bij het gedrag van de witte pet. Hij is op een prettige manier bescheiden, heeft humor en kan een goede leider zijn. Hij is te vertrouwen en aanspreekbaar op zijn gedrag. Hij heeft positieve gedachten over zichzelf en anderen. 

Je kunt dit op een andere manier samenvatten namelijk: “De witte pet, dat ben jij, zoals je echt bent”! Je mag zijn wie je bent als je maar eens om je heen kijkt of de anderen jouw gedrag ook nog leuk vinden.

De Kanjertraining leert ieder kind om in haar/ zijn positieve kracht te gaan staan. Dan komen de werkelijke kwaliteiten van ieder kind naar boven.

Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je jezelf durft te zijn, te vertrouwen bent en de ander jou ook durft te vertrouwen, ben je drager van de witte pet. Kortom, je bent een Kanjer!

Dit kan ook in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je toont leiderschapsgedrag. Je kunt grenzen aangeven. Je durft plannen te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een positieve manier en op een krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een Kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Je bent dan vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een Kanjer zijn in combinatie met de gele pet. Dan ben je vriendelijk, aardig en op een prettige manier bescheiden. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een positieve manier weten te reageren.