Opvang

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op de lange dagen bieden wij de mogelijkheid tot overblijven tijdens de lunchpauze tussen 12:00 en 13:00. Kinderen blijven dan op school en worden opgevangen door vrijwillige krachten die hier een vrijwilligersvergoeding voor ontvangen. Zij zijn allen in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag. 

Tijdens de lunchpauze blijven de kinderen in de eigen klas. Hier worden zij door de vrijwilligers opgevangen. Tijdens de TSO spelen zij het eerste half uur buiten. Daarna wordt er in de eigen klas gegeten en gedronken. De leerlingen nemen eigen eten en drinken mee van thuis. 

De school heeft een TSO-coördinator: Caroline Rink. Haar werkdagen zijn maandag en donderdag. U kunt haar dan voor vragen vanaf 8:15 vinden op het hoofdgebouw. Daarnaast is zij te bereiken per e-mail: c.rink@ogamstelland.nl of telefoon: 020 643 7980.

U kunt voor het overblijven een 10-rittenkaart kopen of een halfjaarabonnement afsluiten. De rittenkaarten zijn op maandag en donderdag bij Caroline te koop. Wanneer u aan het einde van groep 8, of bij andere uitschrijving, nog strippen overheeft, kunt u dit aan Caroline doorgeven. U ontvangt het resterende bedrag dan terug. In uitzonderlijke gevallen accepteren wij ook het éénmalige overblijven. In dat geval betaalt u dezelfde prijs als één rit op de strippenkaart.

Prijzen per keer overblijven zijn:

  • bij een 10-rittenkaart: € 2,35
  • bij een halfjaar abonnement: € 2,00

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buiten schooltijd kunnen kinderen worden opgevangen door verschillende BSO aanbieders. Wij hebben voor het organiseren van de buitenschoolse opvang een samenwerkingscontract gesloten met meerdere aanbieders van kinderopvang: Kinderrijk, Kinderopvang Mirakel, BSO Boon, kindercentrum de Stoel en Kids Aktief. Deze samenwerking houdt in dat medewerkers van deze aanbieders de gelegenheid krijgen om kinderen bij de school te verzamelen voordat zij vertrekken naar de opvanglocatie. Dit gebeurt voornamelijk op het hoofdgebouw bij de groepen 1-3. De oudere kinderen lopen met de leerkracht naar buiten. De medewerkers van de kinderopvang wachten de kinderen daar op. 

Wanneer u gebruik wilt maken van een kinderopvangorganisatie, moet u zelf de contacten leggen. Dit doet de school niet.