Thematisch onderwijs

Op de Willem-Alexanderschool bieden we de leerstof zoveel mogelijk aan in samenhang met de leefwereld van de kinderen. De vakken aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, muziek en drama worden in samenhang thematisch aangeboden. De inhoud van deze thema’s is gebaseerd op de kerndoelen.

Sinds schooljaar 2021-2022 werken wij met de methode Faqta. Deze methode wordt grotendeels digitaal aangeboden.

Voor elke jaarlaag zijn er thema’s vastgelegd. De groepen 1 en 2 integreren in hun thema’s ook de opdrachten die gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de taal- en rekenvaardigheden, in groep 3 zijn de thema’s gekoppeld aan de methode ‘Veilig Leren Lezen’.

Vanaf groep 4 worden er meerdere thema’s per jaar aangeboden waarin de leerlingen kennis maken met de wereld om hen heen. Gedurende drie weken wordt er gewerkt aan het uitdiepen van één thema.

De leerlingen leren verschillende informatiebronnen te hanteren en de leerstof op diverse manieren te verwerken. De opdrachten worden zowel individueel als in groepjes of tweetallen verwerkt. Alle thema's worden afgesloten met een eindopdracht.

Bij sommige thema’s maken we tevens gebruik van leskisten van de NME Amstelveen (Natuur & Milieu Educatie), de bibliotheek en de lessen van Platform C. Ook gaan we op excursie naar musea zoals Het Rijksmuseum, Naturalis, Het Muiderslot en het Verzetsmuseum.

Ouders die een bepaalde expertise hebben, worden uitgenodigd om te vertellen over een onderwerp.

Een paar keer per jaar wordt er een kijkmoment georganiseerd waarbij familie/verzorgers van harte welkom zijn om het werk van hun kinderen te komen bewonderen.