Thematisch onderwijs

Op de Willem-Alexanderschool bieden we de leerstof zoveel mogelijk aan in samenhang met de leefwereld van de kinderen. De vakken aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, muziek en drama worden in samenhang thematisch aangeboden. De inhoud van deze thema’s is gebaseerd op de kerndoelen.

Voor elke jaarlaag zijn er thema’s vastgelegd. De groepen 1 en 2 integreren in hun thema’s ook de opdrachten die gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de taal- en rekenvaardigheden, in groep 3 zijn de thema’s gekoppeld aan de methode ‘Veilig Leren Lezen’ en in groep 4 zijn de thema’s uit de taalmethode ‘Taal actief’ leidend.

Vanaf groep 5 worden er ongeveer 9 thema’s per jaar aangeboden waarin de leerlingen kennis maken met de wereld om hen heen. Gedurende drie of vier weken wordt er gewerkt aan het uitdiepen van een thema.

De leerlingen leren verschillende informatiebronnen te hanteren en de leerstof op diverse manieren te verwerken. De opdrachten worden zowel individueel als in groepjes of tweetallen verwerkt. We zetten, naast het gebruik van boeken, ook ICT in voor het verzamelen van informatie. Voor de verwerking van informatie leren de kinderen gebruik te maken van software zoals MS-office (Word en PowerPoint) en Prezi.

Bij sommige thema’s maken we gebruik van leskisten van de NME Amstelveen (Natuur & Milieu Educatie), de bibliotheek en de lessen van Platform C. Ook gaan we op excursie naar musea zoals Het Rijksmuseum, Naturalis, Het Muiderslot en het Verzetsmuseum.

Ouders die een bepaalde expertise hebben, worden uitgenodigd om te vertellen over een onderwerp.

Een paar keer per jaar wordt er een kijkmoment georganiseerd waarbij familie/verzorgers van harte welkom zijn om het werk van hun kinderen te bewonderen.

De volgende thema’s worden in de midden- en bovenbouw aangeboden:

Groep 5

Groep 7

Vakantie

Het weer

Jagers (steentijd)

Boeren en dorpen (ijzertijd)

Romeinen

Nederland

Voeding

De Middeleeuwen

Het menselijk lichaam

Europa

Spinnen

Karel de Grote

De stad

Sterren en Planeten

Karel de V en de beeldenstorm

De Gouden Eeuw

Grieken en Romeinen

Water

Groep 6:

Groep 8:

Uitvindingen

Afval en schimmels

Bouwen

De Gouden Eeuw

Nederlandse landschappen

Natuurverschijnselen

Het dierenrijk

De Tweede Wereldoorlog

Het klimaat

Nederland na de WO II

Politiek

De wereld

Kinderarbeid en Kolonialisme

Industriële revolutie

Natuur

De Tweede wereldoorlog

Seksualiteit

Roken en alcolhol

Reclame