Themagericht werken

Op de Willem-Alexanderschool bieden we de leerstof zoveel mogelijk aan in samenhang met de leefwereld van de kinderen. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, burgerschap en beeldende vorming worden in samenhang thematisch aangeboden. 

Wij  werken met de methode Faqta. Deze methode is grotendeels digitaal. 

De groepen 1 en 2 werken geheel thematisch binnen de rijke leeromgeving. In groep 3 zijn de thema’s gekoppeld aan de methode ‘Veilig Leren Lezen’.

Vanaf groep 4 worden er binnen Faqta meerdere thema’s per jaar aangeboden waarin de leerlingen kennis maken met de wereld om hen heen. 

De Faqta lessen beginnen met een prikkelende vraag die de kinderen aan het denken zet. Hiermee worden ze nieuwsgierig gemaakt naar het onderwerp. Na de klassikale start ontdekken de kinderen meer over het onderwerp middels een leerroute van verschillende ‘tegels’ en opdrachten op hun Chromebook. De kinderen kijken uitlegvideo's van o.a. het Klokhuis, SchoolTV en de NOS.  Naast de video’s en kennisvragen op het leerplatform werken de kinderen aan de 21e-eeuwse vaardigheden met doeboeken. Hiermee leren de kinderen onderzoeken en proefjes doen. De leerlingen leren verschillende informatiebronnen te hanteren en de leerstof op diverse manieren te verwerken. De opdrachten worden zowel individueel als in groepjes of tweetallen verwerkt. Alle thema's worden afgesloten met een eindopdracht en/of een toets.

Bij sommige thema’s maken we tevens gebruik van leskisten van de NME Amstelveen (Natuur & Milieu Educatie), de bibliotheek en de lessen van Platform C. Ook gaan we op excursie naar musea zoals Het Rijksmuseum, Naturalis, Het Muiderslot en het Verzetsmuseum.

Ouders die een bepaalde expertise hebben, worden uitgenodigd om te vertellen over een onderwerp.

Een paar keer per jaar wordt er een kijkmoment georganiseerd waarbij familie/verzorgers van harte welkom zijn om het werk van hun kinderen te komen bewonderen.