Zij-instromers (aanmelden voor een hogere groep)

Bent u pas verhuisd naar Amstelveen of overweegt u een overstap naar de Willem-Alexanderschool? Dan kunt u contact opnemen met onze administratie (administratie.willemalexander@ogamstelland.nl). U kunt een e-mail sturen met daarin de naam of namen van uw kind(eren) en de geboortedata. Eerst wordt bekeken of er in de hogere groepen nog plek is voor uw kind(eren). Wanneer dit niet het geval is, kunnen wij uw kind(eren) niet plaatsen. U ontvangt dan een e-mail met een bevestiging hiervan. Wij reserveren geen plekken voor volgende schooljaren i.v.m. meerdere tussentijdse aanvragen. 

Wanneer er binnen onze groepen nog plek is, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Na dit gesprek krijgt u een rondleiding door de school. Vlak voor de start van uw kind(eren) vragen wij u samen met uw kind(eren) naar school te komen om kennis te maken met de leerkracht. Dit bevordert een prettige nieuwe start. 

Als uw kind van een andere school komt, is het voor ons prettig wat achtergrondinformatie te hebben. Op die manier kunnen wij een goede start maken. Wij zullen u daarom vragen of wij contact mogen opnemen met de andere school en gegevens mogen inzien die helpend kunnen zijn voor ons. Het staat u vrij om daar wel of geen akkoord voor te geven.

Wanneer u vragen heeft m.b.t. de aanname van zij-instromers kunt u contact openemen met onze administratie (020 643 7980).