Contactpersoon ongewenst gedrag (CPOG)

Het kan voorkomen dat uw kind of u als ouders met een probleem te maken krijgt dat u graag met een onafhankelijk persoon bespreekt. In zo'n geval kunnen kinderen en ouders terecht bij de contactpersoon ongewenst gedrag (CPOG'er). Onze CPOG'ers zijn een aanspreekpunt voor alles in relatie tot gedrag en communicatie. Hierbij kan gedacht worden aan situaties m.b.t. pesten, discriminatie, agressie, conflictsituaties of andere problematiek. Het kan ook zijn dat u of uw kind iets vertrouwelijks wil bespreken. 

De CPOG'er biedt de eerste opvang. Zij bieden een luisterend oor en adviseren vervolgens de juiste route. De CPOG'er lost niet het probleem op maar helpt de ander tot een oplossing te komen. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Daarom worden gesprekken achter een gesloten deur gevoerd en niet in de wandelgangen. 

In de school zijn twee contactpersonen ongewenst gedrag aanwezig. Het schoolteam is met hen bekend. Zij stellen zich jaarlijks (opnieuw) voor aan de kinderen. 

 


Nina Wendels

leerkracht groep 8b / vertrouwenspersoon

Meer info

Monique Fraeyhoven

remedial teacher en vertrouwenspersoon

Meer info